Gratis synstest Århus

Det er muligt i de fleste optikerforretninger og brillebutikker i Århus at få foretaget en gratis synstest. Synstesten udføres af en autoriseret optiker og du får efter synstesten af vide, hvor mange procent syn du har samt om du har synsfejl. En synsfejl kan være, at du er langsynet (har svært ved at se det der er tæt på), nærsynet (har svært ved at se det, der er langt væk), har bygningsfejl (har svært ved at se på både afstand og nær) og/ eller har aldersbetinget langsynethed (svært ved at se tæt på, armene er blevet for korte). Efterfølgende vil optikeren vejlede dig i en eventuel korrektion af dit syn i form af briller eller kontaktlinser, eller begge dele udfra dit behov og din livsstil.

Synstest gratis

En gratis synstest kan du få lavet i en brillebutik eller optikerforretning af en autoriseret optiker. En synstest omfatter test af dine øjne, synsevne og eventuel synsfejl. Derudover kan optikeren lave en række test for at lave en vurdering af det binokulære syn, (sammensynet – øjnenes evne til at samarbejde) hvis der er klager og symptomer relateret til dette. Det kan f.eks. være dobbeltsyn. En synstest er gratis i det omfang, at optikeren fortæller dig resultatet af synstesten. Ønsker du at få din journal med styrkerne på skrift koster dette mellem 450 og 750 kr. Hvis du køber briller eller kontaktlinser kan du få udskrift af dine styrker gratis. En gratis synstest kan afdække om du er nærsynet, langsynet, har bygningsfejl eller er aldersbetinget langsynet (opstår omkring 40 års alderen). Når optikeren laver en synstest på dig afbalanceres synet og det dominante øje findes. Efter synstesten kommer optikeren med sin anbefaling ifht. eventuel brillekorrektion.

Gratis synstest Aarhus

Der er flere optikerforretninger og brillebutikker i Aarhus der tilbyder en gratis synstest. En synstest bør du få lavet en gang om året, da dit syn ændre sig hele livet igennem. Vi bliver født langsynet og de fleste rammer herefter 0 eller tæt på i løbet af barndommen. På grund af det ekstreme krav der stilles til øjnene i dag i form af nærarbejde, skærm, ipad og smartphones er forekomsten af nærsynethed boomet helt vildt de sidste år. Nærsynetheden kommer typisk i løbet af skoleårene og ses at stige indtil midt-slut tyverne. Synet er nogenlunde stabilt i trediverne og så kommer det aldersbetingede langsynet omkring 40 årsalderen pga. linsens fleksibilitet er blevet mindre og det bliver sværre og sværre at læse tæt på. Op igennem 40 og 50 erne stiger behovet for korrektion til læsning, da linsen bliver mindre og mindre fleksibel. Med tiden bliver linsen også mere og mere uklar og optikeren kan måle mindre plus og dette kaldes til sidst grå stær. Så synet ændre sig hele livet og skal testen en gang om året.

Synstest Århus

Der er flere steder i Århus du kan få en synstest. De fleste steder kan du få foretaget den gratis af butikkens autoriserede optiker. Synstesten udføres i et rum med dæmpet belysning og ofte med en tavle med bogstaver på 3 eller 6 meters afstand og med en phoropter sat hen foran dit ansigt. Heri sidder der en hel masse glas og optikeren kan nu klikke rundt med styrkerne, indtil du opnår 100% syn. Denne metode til at lave synstest har ikke forandret sig i mange år, men hos Vega Optik i Vestergade har de som den første og eneste optiker i Danmark investeret i en synstest-maskine der ved hjælp af kunstig intelligens fastlægger dine styrker på afstand, nær, dagssyn, nattesyn og eventuelle bygningsfejl. Den gør det præcist og på rekordtid og sparer dig for tvivl når du skal vælge hvilket glas er bedst, samt tid, så du kan koncentrere dig om at vælge dine nye briller.

Gratis synstest

En gratis synstest kan du få foretaget i de fleste optikerforretninger og brillebutikker. Det er butikken/ forretningens autoriserede optiker der foretager synstesten på dig. Inden den gratis synstest vil optikeren stille dig en række spørgsmål omkring dine øjne, dine eventuelle problemer med øjnene, systemiske og okulære sygdomme hos dig og nærmeste familie samt din årsag til, at du vil have foretaget testen. Dette kaldes en anamnesis og giver optikeren en et prej om, hvilke test der er nødvendige for at finde årsagen til dine eventuelle symptomer du har relateret til øjnene. En gratis synstest omhandler test af dine øjnes synsevne samt om du har synsfejl. Når den gratis synstest er færdig vil optikren fortælle om sine fund og give dig sin anbefaling ifht. eventuel synskorrektion iform af briller eller kontaktlinser. Hvis du ønsker synstesten på skrift med dine styrker, uden at købe briller, koster dette ofte imellem 450 og 750 kr. Hvis du laver briller eller kontaktlinser hos optikeren der foretager den gratis synstest får du udskriftet med gratis.

Synstest Aarhus

Du kan finde synstest i Aarhus både i centrum samt i storcentrene. En synstest omfatter test af din synsevne på højre og venstre øje, test af dine styrker, hvis du har synsfejl. En synsfejl kan være, at du er nærsynet (svært ved at se det langt væk), er langsynet (svært ved at se det tæt på), har bygningsfejl (sløret syn på både afstand og nær), aldersbetinget langsynethed (problemer med at se tæt på, kommer omkring 40 års alderen, da linsen i øjet mister sin elasticitet). Derudover kan synstesten afsløre et eventuel dovent øje, skelen eller andre sammensyns- eller fokuseringsproblemer. En synstest udføres af en autoriseret optometrist/ optiker og kan bookes på forhånd via optikerbutikkens online booking system, eller du kan komme uden tidsbestilling og håbe på, at der er en ledig tid. Når synstesten er færdig fortæller optikeren dig resultatet og vejleder dig i eventuel synskorrektion i form af briller eller kontaktlinser eller begge dele, alt efter dit synsbehov og livsstil.

Synstest

En synstest er en test af dine øjne. Synstesten udføres på hvert øje og kan identificere eventuelle synsfejl som; nærsynethed, langsynethed, bygningsfejl og aldersbetinget langsynethed. Synstesten udføres af en autoriseret optometrist også kaldet optiker og efter synstesten kender man både dine styrker samt synsevne. I Danmark må optometrister/ optikere udmåle synsstyrker og lave briller og kontaktlinser når personen er fyldt 10 år. Er personen under 10 år skal synstesten udføres af en øjenlæge. Synet ændrer sig hele livet igennem og det anbefales at få lavet en synstest en gang om året. En synstest bør altid indeholde tjek af synsevne på afstand og nær, samt tjek af synsfejl på afstand og nær. Hvis der er indikationer på dobbeltsyn eller klager relateret til det binokulære syn (sammensynet, øjnenes samarbejde) udfører optikeren en udvidet synstest der inkluderer test af øjenmuskulatur, eventuel skelen samt fleksibilitet i øjets linse.

Vega Optik

Vestergade 1

8000 Aarhus

Telefon: +45 93806430

E-mail: info@vegaoptik.dk

CVR: 42352446